Jazzens förgreningar

Jazzens förgreningar

Jazzen är precis som andra musikgenrer inte skapad eller uppfunnen av ett band eller en person. Musikstilen växte fram i mötet mellan olika musiker, olika instrument och olika kulturer. På samma sätt växte det fram varianter av jazz och dessutom har bluesen och jazzen...