Jazzen är precis som andra musikgenrer inte skapad eller uppfunnen av ett band eller en person. Musikstilen växte fram i mötet mellan olika musiker, olika instrument och olika kulturer. På samma sätt växte det fram varianter av jazz och dessutom har bluesen och jazzen mycket gemensamt. Hos Musikverket kan du hitta en rad tidiga låtar och nedtecknade figurer över hur jazzen, bluesen och andra musikgenrer såg ut när de började spelas för första gången.

Varianter av jazz

Inte nog med att jazzen och bluesen har många musikaliska och geografiska nämnare. Samt att det i modern tid har skapats och fortsätter skapas nya varianter av jazz och nya sätt att spela jazz på så har jazzen en ganska spretig historia också.

Det vi kallar jazz idag härstammar som bekant inte från en grupp eller en person. Nog för att trumpetaren Buddy Bolden kan sägas vara både en nyckelfigur och en stor inspirationskälla för samtliga andra grupper och musiker vid den här tiden så finns det en rad andra samtida förgreningar också.

Exempelvis utvecklades jazzen till en “hot” ragtime-stil i de östligare delarna av USA. Den här varianten hade och har fortfarande sitt centrum i staden New York med omnejd. Till skillnad från jazzen som utvecklades i New Orleans var den här varianten ännu mer uppsluppen och den här varianten saknar nästan alla bluesliknande inslag. Exempelvis är en solopianist vid namn Eubie Blake ett tydligt exempel på den här stilen. Han spelar melodin med högerhanden och vänsterhanden hoppar runt mer mellan tangenterna. Det finns och fanns förstås andra som spelade på ett liknande sätt och de flesta av dem hade sin bas i New York.

Några som tydligt har inspirerats av den här formen av jazz är exempelvis George Gershwin och en orkesterledare vid namn James Reese Europe. Den sistnämnde har gjort några historiskt värdefulla inspelningar av den här varianten.

Andra varianter som finns av jazz är till exempel “Chicago-jazzen”, den skiljer sig mycket både från jazzen med centrum i New Orleans och jazzen i New York. Den här varianten kännetecknas av melodiska inslag på slagverken och ett ganska strikt förhållningssätt till 4/4-takten.

På samma sätt har jazzen utvecklats åt olika håll runt om i USA och även i världen. I bland annat Memphis och Saint Louis fick jazzen ett helt annat stuk. De blandade mycket tydligare in bluesen, lite som New Orleans-varianten fast ännu mer koncentrerat.

Divi