Både i Sverige och utomlands har jazzen under alla tider fortsatt att utvecklas och dra åt olika håll. Allt beroende på hur just de musikerna eller den gruppen vill spela sin musik och hur de influeras av varandra och andra musiker. Nu ska vi fokusera på hur jazzen har sett ut och vuxit fram utomlands. Det är allmänt känt att jazzen som musikstil har sitt ursprung i USA samt att den där har gett upphov till en rad förgrenande musikstilar. Ett exempel på en amerikansk jazzform som spred sig till Europa också är Sun Ra och hans orkester. Dock ska vi backa bandet ytterligare och fokusera mer på hur det gick till när jazzen spred sig över världen.

Jazzen i världen

Som många andra musikstilar som uppkom före LP-skivans storhetstid så spred sig jazzen genom liveframträdanden och möten mellan olika musiker. Därför tog det ett tag innan alla fick tillgång till den här nya musiken. Det sägs att jazzen började spridas i USA i slutet av 1800-talet och först på 20-talet nådde den övriga världen.

Det ledde förstås till ännu fler avknoppningar och varianter av jazz samt helt nya musikgenrer som kombinerade jazzen med annat. Bland annat var det vanligt att musiker använde jazzens improviserade form för att fläta in exempelvis folkmusik eller annan musik som deras publik hade en tydlig koppling till.

Ett tydligt exempel på fenomenet nämnt ovan är när jazzen på 20-talet nådde Frankrike och den symbiosen med den franska musiken formade en variant av jazz som kom att kallas för “Gypsy jazz” och/eller “gypsy swing”.Den här jazzstilen bygger på jazzens improvisationer, men istället för

att innehålla mycket blåsinstrument så är huvudinstrumenten gitarr och fiol.

Divi