Jazzen spred sig som bekant från USA till Europa och Sverige först på 1920-talet. Men, hur lät den svenska jazzen i förhållande till den amerikanska? Och vad finns det för likheter och skillnader mellan den amerikanska och svenska jazzen?

Svensk jazz

Ragtime och vissa andra former av jazz-liknande dansmusik började dyka upp i Sverige redan under 1910-talet. Men, jazzen som egen musikgenre slog inte igenom förrän under 1920. Den spred sig till Sverige både genom inspelningar av musiken samt genom kringresande musiker och jazzgrupper som spelade i Sverige. Delvis spred sig musiken också via noter och andra nedskrivna texter som lånades musiker emellan.

Vid den här tidpunkten var jazzen egentligen inte riktigt en egen genre i Sverige, utan den förekom mer som en del av dansmusiken som spelades i parker och danslokaler. Jazzen som egen musikgenrer blev populär först ytterligare ett decennium eller två senare. Det var först då de mer renodlade jazzklubbarna började dyka upp också. En av de tidigare musikscenerna som spelade jazz var på Nalen i Stockholm.

Sedan dess har jazzen utvecklats på många sätt. Dels har den blivit en etablerad del av det svenska musiklivet och dels har den gett upphov till ytterligare musikstilar.

Divi