Är du intresserad av var jazzen har sina rötter? Hur jazzen spred sig över hela världen? När jazzen faktiskt uppfanns och hur det gick till? Då har du hittat helt rätt. Här kan du läsa allt du behöver veta om jazz. Nedan hittar du mer information om begreppet jazz och dess betydelse för musikhistorien.

Begreppet jazz

Jazz är en musikgenre som är lika självklar i musikhistorien och i dagens musikvärld som grundfärgerna i färgpaletten. Musikgenren kännetecknas av omfattande inslag improvisation, synkoper, svängiga rytmer, avancerade harmonier och liknande. Experterna är oeniga kring vad ordet “jazz” egentligen kommer ifrån och var det hördes först. Det verkar bland annat som om ordet användes inom sportjournalistiken innan det blev en benämning på en musikgenre. Att det är slang av något slag står klart trots att ordet idag är en del av det språkliga och musikaliska finrummet och det anses fint att lyssna på och spela jazz. Nästan lika fint som det anses vara att lyssna på och spela klassisk musik.

Musikstilen inbjuder till stor konstnärlig frihet hos musikerna som spelar den. Till skillnad från musikstilar som är bundna till noter eller bestämda former så som klassisk musik och poplåtar. Jazzen växte långsamt fram under slutet av 1800-talet i USAs sydstater. Den fick internationellt genomslag först på 20-talet och sedan fortsatte att växa och som genre har den kommit att bli en grundpelare i musikhistorien. Den har vissa likheter med bluesen och har inspirerat till en uppsjö av andra musikgenrer. Jazzen sägs ha utvecklats parallellt med bluesen och de har många gemensamma rötter.

I Sverige dyker ordet jazz upp för första gången på 20-talet. Det stavades ibland med dubbel s på slutet och ibland med dubbel z som idag. Ordet användes inte som slang på samma sätt som utomlands, däremot som benämning på musik och det anspelade på något som var exotiskt och lite farligt.

Mer om jazzens historia

Precis som med andra musikgenrer dök jazzen inte bara upp utan den kom till genom att olika grupper inspirerades av varandra och tog efter och la till lite som de själva ville. Därför går det inte att säga exakt när och hur jazzen uppfanns. Däremot kan det sägas att New Orleans var ett ställe med många grupper som spelade jazzmusik av olika slag.

En tydlig orsak till att staden New Orleans blev en metropol för jazzen och musik i allmänhet var för att människor samlades där av olika anledningar. Människor som antingen invandrat frivilligt eller för att de var tvungna hamnade i New Orleans. På det sättet blev det en central plats för folk att mötas och musik att skapas. En nyckelfigur i det hela sägs vara trumpetaren Buddy Bolden och

hans band. Han sägs ha utvecklat både bluesen och influerat jazzen. Musiken kretsade redan då kring improvisation.

Divi