Som de flesta redan känner till så har jazzen influerat en rad andra musikgenrer också. Och det i sin tur har lett till ytterligare musikaliska avknoppningar och utveckling åt olika håll. Det som senare har kommit att kallas för jazzens svar på symfoniorkestern är storband. Nedan kan du läsa mer om hur storbandets historia har sett ut, hur storbandsjazzen som genrer sett ut i historiskt samt hur den ser ut i Sverige idag. Dessutom kan du hitta inspiration och mer information om storband som är aktiva idag.

Storbandets historia

Det är svårt att säga var storbandet börjar och jazzen slutar, eller åtminstone mynnar ut i storband. Jazzen som genrer kräver inte ett storband, men det är en genre som ofta använder sig av många blåsinstrument – det vill säga, precis som storbandsmusiken.

Storbandet som genre började utvecklas under 20-talet när jazzen var väletablerad i världen och de främsta musikerna inom storbandsgenren då var bland annat Duke Ellington och Fletcher Henderson. Sedan dess har storbanden och jazzen alltid gått hand i hand. Även om storbandsmusiken emellanåt också drar längre åt swing-hållet. Eftersom jazzen och storbanden ofta var en del av dansunderhållningen på restauranger och klubbar så spelade de musik som var tacksam att dansa till. Till en början spelade storbanden nästan uteslutande swing, men det började luckras upp mer och mer under 40-talet och framåt.

I Sverige finns det mängder med storband och den här typen av musik är en tacksam del av den svenska musikhistorien också. Musikstilen är extra tacksam än andra på grund av att den gör sig lika bra på amatörnivå som på professionell nivå och både unga som gamla kan spela den. På en professionell nivå var det mycket genom dansställen så som Nalen och Vinterpalatset som storbanden fick extra stort genomslag under 40-talet.

Exempel på storband som är aktiva idag

Ett av de mest kända storbanden som är verksamma idag är Bohuslän Big Band, de spelar främst jazz, men även andra genrer och de har samarbetat med många av de stora svenska jazzmusikerna. Dessutom finns det som bekant storband på alla nivåer runt om i landet också.

Storbandsjazzen och dess standarduppställning

Ett storband består normalt av runt 17 musiker och då är uppställningen följande: fem saxofoner, fyra trumpeter, fyra tromboner och fyra kompinstrument så som piano, slagverk, kontrabas samt gitarr. Egentligen är det inte bara uppsättningen instrument som skiljer sig från andra sammanhang, sättet att spela musik på skiljer sig också från andra genrer. Jazzen och storbandsmusiken bygger mycket på att grupperna är samspelta och skapar ett unikt sväng.

Divi