De flesta känner till att det inte bara finns en form av jazz samt att det finns genrer som är besläktade med jazzen på olika sätt. Nedan kan du läsa mer om bluesens jazzkopplingar och om fusionjazz bland annat.

Jazzens kusin blues

För den som vill läsa mer detaljer om blues finns det många bra tidskrifter, podcasts och liknande. Här kommer en kort sammanfattning om den här fantastiska släktingen till jazzen.

Precis som jazzen kommer bluesen från USA, som ett nytt uttrycksätt för olika kulturer att dela scen och gemenskap på. I likhet med jazzen är bluesen en mix av många andra musikgenrer och människor. Uppsättningen liknar jazz delvis med kompinstrument och blås. Men, sedan skiljer sig genrerna ganska olika.

Fusionjazz och jazzens andra barn

Många musikstilar som har tydliga jazzkopplingar samtidigt som de drar åt ett anat håll på ett tydligt sätt brukar kallas jazzens avknoppningar. Ett exempel på det är fusionjazz och cool jazz. Den sistnämnda är en ganska lågmäld form av jazz som inte är lika fokuserad på blåsinstrument. Fusionjazz däremot är en term som används för alla former av jazz som är kopplade till en annan genrer också. Exempelvis en kombination av jazz och rock.

Divi