Jazzens förgreningar

Jazzens förgreningar

Jazzen är precis som andra musikgenrer inte skapad eller uppfunnen av ett band eller en person. Musikstilen växte fram i mötet mellan olika musiker, olika instrument och olika kulturer. På samma sätt växte det fram varianter av jazz och dessutom har bluesen och jazzen...
Jazzen utomlands

Jazzen utomlands

Både i Sverige och utomlands har jazzen under alla tider fortsatt att utvecklas och dra åt olika håll. Allt beroende på hur just de musikerna eller den gruppen vill spela sin musik och hur de influeras av varandra och andra musiker. Nu ska vi fokusera på hur jazzen...